W związku z podjętymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 marca 2011 r. uchwałami nastąpiła

zmiana nazwy   Spółki z Bio Inventions S.A.   na   FUTURIS S.A.   oraz zmiana przedmiotu działalności.

 

Ze szczegółowymi informacjami na temat Spółki można zapoznać się na stronie www.futuris.com.pl na którą

za chwilę nastąpi automatyczne przekierowanie